0879 277 266 (viber)

Общи условия


Тази уеб страница (наречена „САЙТ“ или „sofresh.bg“) представлява Електронен магазин за продажба на стоки с марката на Търговеца "So Fresh" и свързаните с тях услуги. Електронният магазин  предоставя на Купувача информация за продукти и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на Купувача на настоящите Условия на ползване, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

  1. Търговец – "ДС ФРЕШ" ООД, адрес: гр. Варна, ул."Кап. Райчо" № 124, ЕИК (Булстат): 203865207, МОЛ: Христо Димитров
  2. Купувач – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от онлайн магазина на Търговеца. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.
  3. САЙТ - предоставя на Купувача информация за Продуктите и възможностите за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена.
  4. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
  5. Продукти – стоки, предлагани за продажба чрез САЙТА на Търговеца.
  6. Общи условия - настоящите общи условия на САЙТА на Търговеца. Настоящите Общи условия преставляват договор между Търговеца и Купувача във връзка с покупко-продажбата на Продуктите от САЙТА на Търговеца. Общите условия уреждат правата и задълженията на ползвателите и посетителите на sofresh.bg. Купувачът заявява, че е запознат с настоящите Общи условия. Всяко действие на Купувача в САЙТА представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия.

Общите условия могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на настоящия САЙТ. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

Влизайки в САЙТА, потребителите се съгласяват да спазват представените общи условия, както и приложимите закони.

"ДС ФРЕШ" ООД, като създател и собственик на сайта sofresh.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

НАЧИНИ НА ПОКУПКА

Поръчките в www.sofresh.bg  могат да се направят онлайн от www.sofresh.bg или по телефона.
1. Онлайн поръчки - при този вариант трябва да се регистрирате като "Потребител". Регистрираният потребител има лична сметка (акаунт), чрез която може да следи своите поръчки.
2. Пазаруване по телефона - при този вариант, може да направите директно своята поръчка на телефон
0879 277 266 между 09:00 и 20:00 всеки ден от понеделник до неделя (Събота и неделя 09:00 - 15:00), където наш оператор ще приеме Вашата поръчка.

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват оферта на www.sofresh.bg. Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от  www.sofresh.bg като предложение за договор.

Чрез осъществяване на поръчка в САЙТА, Вие потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който www.sofresh.bg осъществява изпълнението на поръчките в САЙТА.
Ако www.sofresh.bg потвърждава изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от  www.sofresh.bg се счита за извършено след натискане на бутон "поръчайте" и наличието на надпис "Поръчката Ви е потвърдена".
 www.sofresh.bg в нито един момент не разглежда непотвърдена поръчка да има силата на договор.
Договорът влиза в сила при потвърждение на поръчката от  www.sofresh.bg. Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения договор.

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Предмет на поръчката представлява продуктa/продуктите, за който/които клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от www.sofresh.bg Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от "ДС ФРЕШ" ООД в САЙТА. 

ЦЕНИ

1. Всички показани цени са в Български лева с включено ДДС.
2. www.sofresh.bg си запазва правото да променя цените в Сайта и да прави промоции.

НАЧИНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

1.Плащане чрез наложен платеж при доставка.

Рекламации няма да бъдат извършвани след приета доставка. 

ОТМЯНА НА ПОРЪЧКАТА

Отмяна на поръчка може да бъде направена до 5 минути след нейното потвърждение. Отмяната ще бъде удовлетворена след позвъняване на телефон 0879 277 266 в рамките на 5 минути. 

След изтичане на определения срок, поръчките трябва да бъдат заплатени. 

РЕКЛАМАЦИИ/ЗАМЯНА НА ПРОДУКТА

Поради своето естество и малотрайния срок на годност, доставката на нашите продукти не подлежи на рекламации, замяна или отмяна след срока на анулации, описан по-горе.

Изключения:
Купувачът има право да откаже заявен от него Продукт, ако:
1. Продуктът или опаковката са били повредени при транспортирането, така че да се наруши цялостта и качествените характеристики на соковете, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката. Ако кутията, транспортната опаковка, е смачкана, повредена, но соковете са непокътнати, това не се приема за рекламация. След получаване на пратката, проверете незабавно продукта и ако откриете дефект на соковете, уведомете ни незабавно - по телефона до 5 минути след доставката. Ако не го направите, считаме, че сте приели пратката и няма направена рекламация.
2. Цената не съответства на дължимата сума.

3. В случай на закъсняла или неполучена доставка, обадете се на телефон 0879 277 266

4. Направени рекламации поради по-горе описаните изключения ще бъдат разгледани от "ДС ФРЕШ" ООД и продуктът ще бъде заменен за сметка на Търговеца. Платената сума не се възстановява, а единствено продуктът се заменя.

ДОСТАВКА

Трябва да ни предоставите пълни и детайлни инструкции относно Вашия адрес за доставка и да сте сигурни, че ще има човек на разположение, който да приеме доставката. Моля да ни предупредите, ако нямате възможност.

1. Ще извършим доставката на посочения в регистрацията Ви адрес. Вие сте длъжни да направите удобни уговорки, за да получите доставката си и да дадете подходящи инструкции. Отговорни сте, че всеки посочен адрес за лична доставка на работно място е приемлива за Вашия работодател. Ако нямате възможност да приемете доставката лично, уверете се, че има друг човек, който да го направи.
2. Ако, поради основателна причина, нямаме възможност да доставим поръчката до посочения от Вас адрес, ще се свържем с Вас, за да направим друга уговорка. Това ще се случи по телефона, който сте посочили и е Ваша отговорност да отговаряте на него. Ако сме неспособни да доставим продукта поради причинени от Вас неблагоприятни обстоятелства, имаме право да Ви таксуваме за него.
3. Ако сме неспособни да извършим доставката или я извършим по-късно, поради обстоятелства извън контрола ни, например неблагоприятни метеорологични условия, стачки, повреда на превозното средствo, не носим отговорност за причиненото неудобство или загуба.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този Онлайн магазин. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели, свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване. 

Важно
Като използвате този сайт, вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели. 

Нормативна основа

Нашият магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г.

Вашите лични данни

Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване или да Ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Разкриване на Вашите лични данни

Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.

Достъп до Вашите лични данни

При получаване на писмена молба от Ваша страна, можем да ви разкрием Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

ОБНОВЯВАНЕ НА ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Чрез системата на "ДС ФРЕШ" ООД  Вие имате възможност по всяко време, чрез влизане във Вашия профил, да правите промени относно лични данни, адреси, абонаменти и др.

ТЪРГОВСКА МАРКА И ЮРИСДИКЦИЯ

So Fresh е запазено търговското име, лого и марка.

"ДС ФРЕШ" ООД  е вписана в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 203865207, със седалище и адрес на ул."Кап. Райчо" № 124, Варна, България. 

Всички права са регистрирани и патентовани съобразно законите на Република България и съобразени с международните закони. Съдържанието, текстовете, фото снимките, лого и всички останали материали са интелектуална собственост на "ДС ФРЕШ" ООД и всички тези материали могат да бъдат използвани само за лични цели с нетърговска цел. Всички злоупотреби срещу "ДС ФРЕШ" ООД са строго забранени. Вие сте осведомени, че "ДС ФРЕШ" ООД строго следи за интелектуални права и всички нарушители ще бъдат санкционирани и дадени под съд.